ป้าย Tower หรือ Pylon

ป้าย Tower หรือเรียกอีกชื่อว่าป้าย Pylon มีลักษณะเป็นป้ายตั้งเสาสูงเด่นและมีโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่รองรับตัวป้าย หรือมีลักษณะเป็นป้ายขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้าอาคารหน้าบริษัทต่างๆ ด้วยจุดเด่นที่มีลักษณะสูงใหญ่ ทำให้บรรดาศูนย์บริการโชว์รูม ศูนย์การค้า อาคารขนาดใหญ่ ปั๊มน้ำมัน ศูนย์ราชการ หรือแม้กระทั้งสถานบันเทิงใหญ่ๆ ก็เลือกติดตั้งป้ายประเภทนี้เพื่อสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ดึงดูดสายตาลูกค้าจากระยะไกล และผู้ที่ผ่านไปมา จากโครงสร้างป้ายขนาดใหญ่ทำให้ต้องคำนึงถึงเรื่องของการออกแบบ วางโครงสร้างต้องได้มาตรฐาน เลือกใช้วัสดุที่คงทนแข็งแรง เลือกผู็ผลิตที่มีประสบการ์

[envira-gallery id=”1912″]
[envira-gallery id=”1912″]