ป้ายบอกทาง

ป้ายบอกทาง หรือ Signage วัตถุประสงค์ของการทำป้ายประเภทนี้เพื่อเป็นการบอกทางไปยังสถานที่ต่างๆได้อย่างถูกต้อง  เช่น ทางไปห้องน้ำ ป้ายทางหนีไฟ ป้ายหน้าลิฟท์ ป้ายหน้าห้องน้ำ ป้ายบอกชั้น ป้ายทางเข้า-ออก เป็นต้น มีทั้งแบบติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร ตัวป้ายหากเป็นป้ายภายในนิยมใช้วัสดุอะคริลิคหรือซิงค์ติดสติ๊กเกอร์ข้อความหรือสัญลักษณ์ลงบนป้าย หรือซิงค์ฉลุข้อความหรือสัญลักษณ์รองหลังด้วยอะคริลิคใส่ไฟด้านใน และอีกหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่การ Design ติดตั้งแบบแฮงค์/แขวน/ยึดผนัง

[envira-gallery id="1969"]

[envira-gallery id=”1982″]