ป้ายโครงการ หมู่บ้าน คอนโด

ป้ายหน้าโครงการ หมู่บ้าน และคอนโด รูปแบบป้ายจะเน้นการสร้างความหรูหราเหมาะสมกับมูลค่าของสถานที่ โดยส่วนใหญ่ป้ายจะตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าโครงการ จะต้องตั้งอย่างโดดเด่น ไม่ควรมีสิ่งอื่นใดมาบดบัง รูปแบบของป้ายส่วนใหญ่จะเลือกใช้ป้ายตัวอักษร เป็นชื่อโครงการ และที่ตั้ง ติดลงบนผนัง หรือแผ่นรองหลังที่สร้างอย่างมีดีไซน์ยกขึ้นสูงจากพื้นสำหรับรองหลังใช้ยึดตัวอักษร การเลือกสีควรใช้สีที่ตัดกันระหว่างป้ายตัวอักษรกับพื้นหลัง เพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน หากเป็นป้ายมีไฟก็จะช่วยเพิ่มความโดดเด่นในเวลากลางคืน วัตถุประสงค์ของป้ายประเภทนี้คือ เพื่อสร้างความน่าสนใจให้แก่ผู้พบเห็นหรือเป็นสัญลักษณ์ให้รับรู้ว่าจุดนี้ พื้นที่นี่เป็นโครงการอะไร สร้างขึ้นเพื่ออะไร ส่วนใหญ่ลูกค้าจะทำป้ายโครงการด้วยตัวอัษรโลหะเป็นชื่อหรือโลโก้ โดยลูกค้าจะให้ความสำคัญกับป้ายหน้าโครงการเนื่องจาก เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีที่สุด

[envira-gallery id=”1889″]