Home » บทความน่ารู้ » ความรู้เรื่อง ไฟ LED » แสงไฟสำหรับห้องนอน

แสงไฟสำหรับห้องนอน

แสงไฟสำหรับห้องนอน การส่องสว่างของแสงในแต่ละพื้นที่ สถานที่ ล้วนมีความต้องการใช้งานแสงที่แตกต่างกันออกไป แบ่งออกเป็นแสงสว่างที่ใช้งานได้สะดวกสบายตา และแสงสว่างที่ใช้เพื่อให้เกิดความสวยงาม แต่ไม่ว่าจะเป็นแสงแบบใดต้องคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าของการใช้พลังงานให้มาก ในยุคที่พลังงานขาดแคลนเช่นนี้ ในห้องนอนก็เช่นกัน

 

แสงไฟในห้องนอน

 

ห้องนอน เป็นพื้นที่ๆไม่จำเป็นต้องให้แสงสว่างที่สม่ำเสมอ แต่จะเน้นบรรยากาศโดยรวมภายในห้องซะมากกว่า เน้นแสงที่ทำให้เกิดบรรยากาศที่อบอุ่น ผ่อนคลาย น่าพักผ่อน เพราะฉะนั้น แสงไฟในห้องนอน จึงไม่ควรสว่างจ้ามากนักอาจจะเป็นแสงสีขาวหรือสีเหลืองก็ได้ตามความชอบ บางคนที่รักการตกแต่งบ้านอาจจะใช้ แชนเดอเลีย ไฟซ่อนหลืบฝ้า ไฟตกแต่งผนัง ในการเติมแสงสว่างให้กับห้องก็ได้ ในขณะเดียวกันหลายท่านจะใช้พื้นที่ในห้องนอนทำกิจกรรมอื่นๆ เช่น นั่งเล่น ดูหนัง หรือสำหรับอ่านหนังสือ แต่หากใช้อ่านหนังสือเราอาจจะต้องใช้แสงที่เน้นเฉพาะจุดเข้ามาช่วย เช่น โคมไฟอ่านหนังสือ (Leading Lamp) จะช่วยถนอมสายตาให้เราได้ด้วยครับ