Home » บทความน่ารู้ » ความรู้เรื่อง ไฟ LED » จุดเด่นของไฟ LED

จุดเด่นของไฟ LED

จุดเด่นของไฟ LED ไฟ LED มีจุดเด่นในเรื่องความประหยัดพลังงาน ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความร้อนน้อยกว่าหลอดไฟทั่วไปมาก มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เหมาะกับการใช้งานด้านการตกแต่งและสามารถประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบ เช่น การตกแต่งไฟใต้ หลืบฝ้า , งาน Light Box , งานโชว์สินค้า , ไฟเปลี่ยนสีอาคาร , ไฟส่องทางเดิน , ไฟส่องใต้น้ำ , ไฟส่องต้นไม้ , ไฟตกแต่งป้ายเวที , ป้ายไฟ LED , ไฟส่องป้าย Billboard ขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบให้มีการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆได้อีกด้วย

นอกจากการนำเอาไฟแอลอีดีมาประดับตกแต่งให้สวยงามแล้ว ปัจจุบันได้มีการนำเอาไฟ LED มา ช่วยให้แสงสว่างภายในบ้านกันมากขึ้น จากจุดเด่นของการมีความร้อนที่น้อย จะช่วยส่งผลให้สภาพอาการศภายในบ้านไม่ร้อนอบอ้าวเหมือนการใช้หลอดนีออนทั่วๆไป และช่วยประหยัดพลังงานในการใช้เครื่องปรับอากาศ จะเห็นได้ว่านอกจากเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าได้อีกด้วย

จุดเด่นของไฟ LED